Pelatihan Video Santri

Jihad Intelektual Santri NTB Menebarkan Rahmat kepada Umat Manusia

Menjadi muslim tidak serta merta akan menjadi penebar rahmat. Diperlukan upaya sungguh-sungguh (jihad) secara intelektual, moral, dan material untuk memancarkan nilai-nilai kerahmatan itu. Secara intelektual, kita mesti terus menebar pandangan-pandangan positif dan progresif untuk membendung arus fanatisme, tindak dan wacana kekerasan juga terorisme, demikian pula ketidakadilan. Sebagai negara dengan penduduk …

Read More »